Curriculum vitae – Joep

Profiel:
Joep is een communicatief vaardige tester met een open en gedreven karakter. Hierdoor is Joep goed in staat om zich snel in te werken in een nieuwe omgeving en legt hij gemakkelijk contact op meerdere niveaus in een organisatie. Vanuit zijn studie heeft hij al veel ervaring met het analyseren van risico’s in processen en systemen. Joep is goed in staat om met meerdere niveaus in een organisatie samen te werken en is dan ook graag de spin in het web. Hij heeft tijdens zijn afstudeerstage bij DHS geholpen om de organisatie AVG-Compliant te krijgen. Joep heeft dit traject van begin tot eind zelf geleid en uitgevoerd. Hierdoor heeft hij ook coördinerende vaardigheden opgedaan. Joep heeft vanuit zijn jeugd al affiniteit met techniek en ziet het werken met diverse platformen en technieken als uitdaging. Joep is zeer leergierig en is verder te kenmerken als open en oprecht.

Opleidingen & Certificeringen

 • HBO – Integrale Veiligheidskunde (Avans hogeschool)
  Diploma 2019
 • TMap Next Test Engineer
 • Professional Scrum Master 1 (PSM-I)
 • Tricentis Tosca AS-1
 • Tricentis Tosca AS-2
 • Parasoft SoaTest 1
 • Parasoft SoaTest 2

Vaardighedenoverzicht:

 • Methoden & technieken:

  Agile, Scrum, TMap, ISTQB, PSM-I, Exploratory testing

 • Databasesystemen:
  SQL Server
 • Scriptingtalen:
  Python, Java
 • Tooling:
  Jira, Selenium, FitNesse, Tosca, Asana, GitHub,    Pycharm,  IntelliJ, Visual Studio Code, Maven, Eclipse, TestNG, Taiga, Xray, protractor, ParaSoft SoaTest
 • Frameworks:

  Robot-framework, TestX

Werkervaring

 • Eonics
  11-2020 – 1-2021

  Opdrachtbeschrijving:
  Eonics is een software ontwikkel bedrijf in Den Haag die zich met het merk NIXZ heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen van recruitment RPA software in combinatie met bijpassende Applicant Tracking System(ATS). Door middel van een browser plug-in kan data van verschillende wervingsplatformen worden getransporteerd naar de persoonlijke ATS. Websites zoals LinkedIn, Indeed en werk.nl en nog veel meer zijn geconfigureerd. De opdracht betrof het testen van de browser plug-in doormiddel van Protractor in combinatie met het test framework genaamd TestX. Naast het testen betrof deze opdracht ook het ontwikkelen van een automatische regressie test om de continuïteit van de plug-in te garanderen. In deze opdracht stond ik tussen de directie die eisen stelde aan de functionaliteiten van de plug-in en de mening en mogelijkheden binnen de groep developers.

  Methoden/technieken:         TMap NEXT®
  Tools:                                      Protractor, OTYS, TestX, ubuntu, Linux

 • De Amersfoortse / Centrum Voor Bewegen
  04-2020 t/m heden

  Opdrachtbeschrijving:
  Vanuit Qualitier wordt ook een T.A.A.S. (Testing as A Service) dienstverlening aangeboden. Hierbij kunnen software ontwikkel organisaties het testwerk outsourcen aan Qualitier. Binnen het T.A.A.S team heb ik ook mee getest aan een mobile app voor Interpolis en Het Centrum voor Bewegen. De app biedt een koppeling voor aanbieders van medische fitness om daarin de voortgang en de ontwikkeling van de behandeling te monitoren en te ondersteunen. Ook is er een app voor de patiënt om oefeningen in de volgen en resultaten terug te koppelen aan de behandelaar. De applicatie is ontwikkeld door een Spaans software bedrijf waarmee wij intensief hebben samengewerkt om de kwaliteit van de applicatie naar een hoger niveau te brengen. Ik ben binnen het team verantwoordelijk geweest voor de communicatie tussen onze klant, het software bedrijf uit Spanje en een derde partij welke interesse had in de applicatie, het opzetten en uitvoeren van de functionele testprocessen en het automatiseren van testen hiervan.

  Methoden/technieken:         TMap NEXT®, PSM-1 (Professional Scrum Master), Agile
  Tools:                                      JIRA, Selenium, Robot-framework, Java
  Overig:                                    Presentatie vaardigheden, Stakeholder Management

 • MindYourPass
  04-2020 t/m 12-2020

  Opdrachtbeschrijving:
  Vanuit Qualitier wordt ook een T.A.A.S. (Testing as A Service) dienstverlening aangeboden. Hierbij kunnen software ontwikkel organisaties het testwerk outsourcen aan Qualitier. Ik ben als junior tester in het T.A.A.S team voor het bedrijf MindYourPass begonnen, hierbij waren wij met een aantal testers verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van alle testprocessen en het automatiseren hiervan. Naast de uitvoering van de testwerkzaamheden voor deze opdrachtgever was ik ook een deel van de opdracht om mee te denken en te werken aan het maken van universeel bruikbare processen en borging van de kennis. Met grote regelmaat heb ik demo’s gegeven aan MindYourPass over de voortgang en mogelijkheden van onze tests. Dit draaide geregeld uit in brainstormsessies en kennisoverdracht van beide partijen. De werkzaamheden werden in een Agile vorm in korte sprints uitgevoerd en aan MindYourPass opgeleverd.

  Methoden/technieken:         TMap NEXT®, PSM-1 (Professional Scrum Master), Agile
  Tools:                                      JIRA, Selenium, Robot-framework, Python
  Overig:                                    Presentatie vaardigheden, Stakeholder Management

 • Evite Services
  03-2020 t/m 04-2020

  Opdrachtbeschrijving:
  Evite Services is actief in de evenementen branche, ze verzorgt het uitnodigingstraject voor organisaties die een bijeenkomst of evenement organiseren. Hiervoor heeft Evite een aantal systemen ontwikkeld en biedt diensten aan voor ontvangst van genodigden op locatie. Bij deze systemen valt te denken aan registratie websites, placering systemen, rooster- en planningsystemen. Joep is betrokken geweest bij het opzetten van een gestructureerd testproces voor een migratie traject van enkele systemen naar een nieuwe infrastructuur. Ook heeft Joep geholpen om een geautomatiseerd testproces te ontwikkelen voor de registratie websites. Hierbij heeft Joep een onderzoek naar het testproces en een toolselectie uitgevoerd.

  Methoden/technieken:         TMap NEXT®
  Tools:                                      Asana, G-Suite, Robot-framework
  Overig:                                    Stakeholder Management

 • Qualitier – Traineeship
  12-2019 t/m 02-2020

  Opdrachtbeschrijving:
  Na mijn studie ben ik gestart aan het traineeship van 2B4QA/Qualitier en heb ik de basisopleiding tot junior Quality Consultant gevolgd. Tijdens deze opleiding word op een praktijkgerichte wijze de theorie overgebracht. Het programma kent een Agile/Scrum werkwijze zo worden o.a. dagelijkse stand-ups gebruik. Ook een Kanban-board wordt ingezet om de opleiding modules in sprints uit te voeren.

  Ook werden tijdens deze periode diverse certificeringen behaald, waar onder TMap Next, Tosca AS-1 & AS2 en PSM-1.

  Methoden/technieken:         TMap NEXT®, PSM-1 (Professional Scrum Master), Agile, Kwaliteit op Maat 2.0, Process Modelling, Metaplannen, Productrisico-analyse, SQL, Datamodellering
  Tools:                                      JIRA, Tosca, Selenium, Robot-framework
  Overig:                                    Presentatie vaardigheden, Stakeholder Management, Social skills

 • DHS Informatisering
  08-2018 t/m 04-2019

  Opdrachtbeschrijving:
  Het uitvoeren van een stageonderzoek om DHS Informatisering te Oss compliant te maken met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   

  De huidige situatie is afgezet tegen de gewenste situatie (volgens de AVG). Hierbij zijn interne servers geanalyseerd en de risico’s geïnventariseerd, huidige contracten en persoonsgegevens aanwezig in kaart gebracht en is met behulp van externe het juiste beleid opgesteld om te voldoen aan de wet.

 • Haven van Antwerpen via CEPA
  08-2016 t/m 07-2017

  Opdrachtbeschrijving:
  Het uitvoeren van een diepgaande Risico Inventarisatie en Evaluatie(RI&E) in naam van CEPA bij 2 bedrijven in de Haven van Antwerpen met als doel het verbeteren van de veiligheidscultuur in de haven. Na aanleiding van de RI&E zijn specifieke aanbevelingen gedaan aan beide bedrijven over maatregelen die getroffen diende te worden om de veiligheid en continuïteit van het bedrijf te kunnen verbeteren. Deze maatregelen zijn na overleg met het bedrijf en CEPA geïmplementeerd.


 • Hobby’s:

  Waterpolo, PC repareren, Films kijken

“Joep heeft bij ons de testprocessen in 1 maand geautomatiseerd, had gedacht hem hier wel 6 maanden mee bezig te houden”

Jan Peter

Qualitier.nl © 2021 informatie over privacy- en algemene voorwaarden