Kwaliteit op Maat 2.0

In een automatiseringsproject kunnen maar twee dingen fout gaan: het informatiesysteem voldoet niet of de ontwikkelactiviteiten lopen uit de hand. Opdrachtgever, gebruikersorganisatie en projectteam moeten gezamenlijk bereiken dat het informatiesysteem aan alle verwachtingen voldoet. Sturen op geld en tijd is een traditionele manier om projecten te beheersen. Sturen op product- en proceskwaliteit is een modernere manier om een goed resultaat te bereiken.

Kwaliteit op Maat (KoM) 2.0 is geschreven vanuit risicomanagement / kwaliteits¬management¬perspectief. KoM 2.0 beschrijft daarin een situatie waarin het strategisch/tactische gedeelte (bedrijfsbeleid, portfolio- project en requirementmanagement) op een klassiek, sequentiële wijze is ingericht. Het operationele stuk kent een sterkt iteratief karakter en past daarmee feilloos in de Agile/Scrum filosofie. De ‘projectmanager’ is daarbij vervangen door een senior supplier en in de meer actieve/operationele taken door Product Owner (value-management) en door het ontwikkelteam.

Kwaliteit op Maat 2.0
KoM

ISO SQuaRE

Kwaliteit op Maat 2.0
ISO SQuaRE vrije interpretatie Qualitier Hoewel er in de 250xx reeks nog een aantal normen...
Lees meer

Qualitier.nl © 2023 informatie over privacy- en algemene voorwaarden