Skip to main content

KWALITEIT OP MAAT 2.0

In een automatiseringsproject kunnen maar twee dingen fout gaan: het informatiesysteem voldoet niet of de ontwikkelactiviteiten lopen uit de hand. Opdrachtgever, gebruikersorganisatie en projectteam moeten gezamenlijk bereiken dat het informatiesysteem aan alle verwachtingen voldoet. Sturen op geld en tijd is een traditionele manier om projecten te beheersen. Sturen op product- en proceskwaliteit is een modernere manier om een goed resultaat te bereiken.

Kwaliteit op Maat (KoM) 2.0 is geschreven vanuit risicomanagement / kwaliteits¬management¬perspectief. KoM 2.0 beschrijft daarin een situatie waarin het strategisch/tactische gedeelte (bedrijfsbeleid, portfolio- project en requirementmanagement) op een klassiek, sequentiële wijze is ingericht. Het operationele stuk kent een sterkt iteratief karakter en past daarmee feilloos in de Agile/Scrum filosofie. De ‘projectmanager’ is daarbij vervangen door een senior supplier en in de meer actieve/operationele taken door Product Owner (value-management) en door het ontwikkelteam.

Boek bestellen?

Wilt u liever een fysieke paperback versie van het boek?

Dan kunt u deze bestellen via 24bookprint.com door op onderstaande knopt te drukken.