Skip to main content

Symflower met test library

De overgang naar Agile/DevOps shift-left testen is momenteel populair en gaande. Het belang van Unit testen neemt dus toe. Bij Unit testing schrijven ontwikkelaars testcases samen met gewone code. Automatiseringsframeworks zoals JUnit voor Java hebben deze aanpak gepopulariseerd, waardoor unit test Suites frequent en automatisch kunnen worden uitgevoerd. Maar dit zijn frameworks en de ontwikkelaar moet nog steeds de unit tests ontwerpen en schrijven. Dus ondanks de waarderingen van unit testing in de praktijk, zien wij potentieel voor verbetering.

Symflower genereert automatisch unit tests. Symflower gebruikt wiskundige modellen om zinvolle testgevallen te berekenen. Wat leidt tot een hoge testdekking voor uw project. Door vroegtijdig en automatisch bugs en problemen op te sporen, bespaart Symflower tot 30% van de gehele ontwikkelingstijd.

De Qualitier test bibliotheek bevat de meest gebruikte unit test cases. Door deze testbibliotheek in het project te importeren, kunnen ontwikkelaars / testers reeds geschreven testgevallen toevoegen. Met de integratie van gegenereerde testgevallen en toegevoegde testen uit de testbibliotheek verhoogt de testdekking en vermindert de testtijd.

Naar Linz voor Symflower

Qualitier meets Symflower – Onze partner Symflower biedt DE oplossing voor het creëren van geautomatiseerde unittests. We ontwikkelen gezamenlijk een generieke kwaliteitsaanpak binnen het voortbrengingsproces van onze klanten. Gezien het feit dat Symflower een Oostenrijks bedrijf is, vindt ons contact veelal digitaal plaats. De hoogste tijd voor Qualitier om op de trein te stappen en af te reizen naar de charmante stad Linz! Het is een enthousiast weerzien! Het is alweer een jaar geleden dat we elkaar live gezien hebben en we nemen dan ook uitgebreid de tijd om kennis te maken met de wederzijdse nieuwe collega’s. Het blijkt de perfecte combinatie tussen werken en plezier. We beleven een gezamenlijke deepdive in de Symflower testtooling en bezoeken een deepspace VR experience in het museum van de toekomst in Linz. We bespreken de doelen voor 2023 en genieten daarnaast van heerlijk eten en de sfeervolle stad. Wat leuk om onze collega’s beter te leren kennen op zowel professioneel als persoonlijk vlak! Symflower, bedankt voor jullie gastvrijheid en gezelligheid! Linz, tot ziens!

Ervaring met Symflower

In computerprogrammering is unit testing een softwaretestmethode waarbij individuele eenheden van de broncode worden getest om te bepalen of ze geschikt zijn voor gebruik. Unit Testing maakt het proces agile, verbetert de kwaliteit van de code, vindt software bugs in een vroeg stadium en vergemakkelijkt wijzigingen en vereenvoudigt integratie. Met Symflower zijn al deze unit test voordelen eenvoudig te behalen met minder inspanning.

In samenwerking met qualitier krijg ik de kans om te werken aan een project waar we symflower hebben geïmplementeerd. Ik heb de magie van symflower ervaren in twee verschillende omgevingen (spring boot java framework, mijn SQL database, JPA hibernate, bootstrap UI, en MyBatis 3, Spring 5). Symflower genereert runtime testcases, terwijl ontwikkelaars de code schrijven. Op basis van diepe analyse van de broncode genereert Symflower testgevallen, zodat er geen noodzaak is om de unit testgevallen handmatig te schrijven. Symflower genereert ook unit test cases voor geïmporteerde (reeds bestaande) projecten.

Symflower genereert mocks voor interfaces met hun gedragscontroles en behandelt alle onverwachte mogelijkheden. Deze high-coverage test suites zorgen ervoor dat corner cases nauwelijks worden gemist. Elk gevonden probleem kan worden gereproduceerd en opgelost, door de meegeleverde unit tests uit te voeren. Wanneer de code wordt gewijzigd, wordt het unit test bestand in real-time bijgewerkt.

Symflower ondersteunt het volledig schrijven van tests met Junit 4 & Junit 5. Symflower genereert alle boilerplate voor een enkele testcase, inclusief de initialisatie, aanroep en asserts, en laat uw cursor naar de juiste plek springen om te beginnen met het typen van uw testscenario. Dit maakt het schrijven van tests tijdens test-driven development (TDD) bijzonder snel en productief. Symflower draait op uw machine en stuurt uw code niet naar een server.